บริษัท ไวนิลเฮาส์ จำกัด

   ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม

พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา    

 

   บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไวนิลยี่ห้อ WINDSOR ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ทดแทนวัสดุธรรมชาติสำหรับตกแต่งอาคารบ้านเรือนที่มีความคงทนและสวยงาม  

  

   สำนักงานโชว์รูมและโรงงานประกอบชิ้นส่วนของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 96 ม. 2

ถ. พระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบล ดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

Vinyl House Office