WHAT IS VINYL?

ไวนิลคืออะไร

ที่สุดของวัสดุทดแทนแห่งศตวรรษที่ 21

ในบรรดาวัสดุที่นักออกแบบรวมไปถึงสถาปนิกนิยมใช้ในวงการก่อสร้างนั้น ไวนิล (Vinyl) หรือมีชื่อเต็มว่า Unplasticised Polyvinyl Chloride เป็นวัสดุทดแทนที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นที่เราคุ้นเคย เพราะผลิตมาจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งสกัดได้จากน้ำทะเล ผ่านกระบวนการทางปิโตรเคมี ภัณฑ์ที่ทันสมัย สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายอาทิเช่น อุตสาหกรรมออกแบบเฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งภายใน วัสดุสำหรับงานระบบอาคาร ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การ แพทย์รวมไปถึงอุปกรณ์การบินและอวกาศ แต่ที่เรารู้จักกันอย่างแพร่หลายคือการนำวัสดุอย่างไวนิลมาประกอบเป็นชุด ประตูและหน้าต่างเพื่อใช้ในงานบ้านพักอาศัยจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไม่ เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมในทวีปยุโรปและอเมริกามา นานกว่า 60 ปีมาแล้ว

ด้วยปัจจัยแห่งความคงทนแข็งแรงในการใช้งานจริงประสานเข้ากับกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมรวมไปถึงอัตราการถ่ายเทความร้อนในตัววัสดุเองที่ต่ำกว่า ทำให้ไวนิล (Vinyl) สามารถเข้าไปครองใจนักออก แบบและสถาปนิกรวมไปถึงผู้บริโภคที่เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าทั้งคุณภาพและราคา ได้ไม่ยาก เป็นวัสดุที่มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆในอนาคตได้ อีกด้วย

TROPICAL LIVING TROPICAL MATERIALS เลือกวัสดุที่ใช่สำหรับเมืองไทยที่ชอบ(ร้อนชื้น)

ประเทศไทยของเรามีสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศในลักษณะพิเศษคือมีความเข้ม ข้นของรังสียูวีสูงและอูณหภูมิสูงโดยเฉลี่ยทั้งปีตั้งแต่ 20.5 ถึง 35.0 องศาเซลเซียสและยังมีฝนตกตลอดทั้งปี โดยมีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปีอยู่ในระดับสูงเฉลี่ยประมาณ 975 ถึง 2,474 มิลลิเมตร ซึ่งนับว่ามีความร้อนและชื้นจากน้ำฝนค่อนข้าง มากเมื่อเทียบเคียงกับภูมิภาคอื่น การนำวัสดุใดก็ตามมาใช้งานจึงควรตรวจสอบถึงคุณสมบัติเบื้องต้นว่าเหมาะสมกับ บริบทในเขตร้อนชื้นจัดอย่างประเทศไทยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอย่างไวนิล (Vinyl) ซึ่งถูกนำไปใช้เกือบทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรป อเมริกาหรือจีน ซึ่งจะมีกระบวนการผลิตและสารประกอบจำเพาะที่แตกต่างกับไวนิลที่ใช้ในประเทศ ไทยทั้งคุณสมบัติในด้านการทนทานต่อความร้อน แสงแดดและความชื้นรวมไปถึงการป้องกันการเกิดคราบดำซึ่งอาจมีไม่เพียงพอจนอาจ ก่อปัญหาหนักใจให้เราได้ในภายหลัง

 

 

 

 ข้อมูลจาก: windsor.co.th

 

กลับสู่ด้านบน